Podaci o časopisu

Izdavač: Hrvatsko botaničko društvo (www.hbod.hr)

Adresa uredništva: Glasnik Hrvatskog botaničkog društva, Marulićev trg 9a, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; fax.: 01/4898 093; tel.: 01/4898 064

e-ISSN: 1848-8102

Skraćeni naslov: Glas. Hrvat. bot. druš.

Dinamika objavljivanja: 3 - 5 brojeva/vol. god.

Autorska prava u sklopu Glasnika Hrvatskog botaničkog društva

Uredništvo podržava otvoreni pristup svim objavljenim sadržajima, tj.:

  1. da su autori (ili autor) suglasni za otvoreni pristup sadržaju svojih priloga bez financijskih, zakonskih ili tehničkih prepreka
  2. da su autori suglasni s licenciranjem svojeg sadržaja u skladu s Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna (CC BY 4.0):

a)       slobodno dijeljenje sadržaja (kopiranje, redistribucija na bilo kojem mediju i formatu);

b)      slobodne preinake (preinačavanje, remiksiranje, dogradnja u bilo koje svrhe, uključujući i komercijalne);

c)       pravilno citiranje izvornika i naznake o eventualnim preinakama izvornika.

Teme časopisa

Vaskularna flora, mahovine, lišajevi, alge, vegetacija, staništa, taksonomija bilja, sistematika bilja, nomenklatura bilja, ekologija bilja, primijenjena botanika