Upute recenzentima

 

Uredništvo smatra da je a peer review temelj osiguravanja kvalitete, originalnosti i integriteta znanosti i znanstvenog istraživanja. Želimo učiniti sve što možemo kako bi podržali peer review proces i recenzenate koji ga provode. Svi znanstveni prilozi prolaze kroz dvije slijepe recenzije. Potencijalni recenzenti:

 1. dobijaju mailom pozivnicu sa sažetkom ne autoriziranog rukopisa i zamolbom da provedu recenziju istoga. Recenzent na temelju sažetka procjenjuje da li je prikladan recenzent, tj. da li odgovara svojim profesionalnim profilom i da nije u sukobu interesa
 2. u slučaju prihvata recenzije, recenzenti dobijaju mailom formalni recenzentski obrazac, ne autorizirani rukopis i prateće materijale (ako ih ima)
 3. provode recenziju
 4. po prihvatu ispunjenih recenzentskih obrazaca, uredništvo odlučuje o daljnjem smjeru obrade zaprimljenog rukopisa
 5. na zahtjev recenzenta, uredništvo izdaje recenzentima potvrdu o provedenom recenzentskom postupku

Recenzenti provode recenziju u skladu s najboljom peer review praksom (usporedi Best Practice Guidelines on Publishing Ethics A Publisher’s Perspective Second Edition) držeći se slijedećih glavnih načela:

 1. promtno odgovara na poziv uredništva, kako ne bi ne odgovaranjem produljio proces recenzije
 2. tretira rukopis kao povjerljiv materijal koji ne umnožava, objavljuje ili distribuira
 3. komentira isključivo sadržaja rukopisa i ne skreće s teme. U slučaju nejasnoća komunicira s uredništvom
 4. daje konstruktivne komentare s jedinim ciljem da autor ili autori mogu poboljšati svoj rad, čak i ako isti ne bude prihvaćen za objavljivanje
 5. osigura dovoljno osobnog vremena za kvalitetnu recenziju, koja ponekada može biti zahtjevna
 6. numerira svoje komentare kao bi numeracija olakšala naknadnu obradu i korespondeciju s autorom ili autorima
 7. koncentrira se na znanstveni sadržaj, a na ostale aspekte je tolerantan (kvaliteta jezika, gramatika i sl., što je dio rada uredništva)
 8. osobito se fokusira na zaključke koji najjasnije određuju znanstveni doprinos rukopisa
 9. provjerava kvalitetu primjenjih metoda, veličine uzoraka, obuhvata i sl., u svrhu osiguravanja provjere ili ponavljanja rezultata
 10. ako je rukopis zaista dobar, treba to i jasno autoru ili autorima naznačiti

Ostali naputci u skladu s već ustaljenom izdavačkom praksom (uporedi npr. How to Perform a Peer Review).