Upute autorima

Prilikom dostave rukopisa autor treba navesti koju kategoriju priloga predviđa za svoj rukopis.

Recenzentski postupak

 1. Izvorni znanstveni članci i kratka znanstvena priopćenja prolaze postupak barem dvije nezavisne recenzije od strane domaćih i/ili međunarodnih recenzenata. Urednički odbor procjenjuje hoće li dostavljeni rukopis biti 1/ prihvaćen, 2/ prihvaćen s manjim preinakama, 3/ prihvaćen s većim preinakama ili 4/ neće biti prihvaćen za objavljivanje. Uredništvo zadržava pravo da rukopisu nakon recenzije promjeni kategoriju u kojoj je izvorno prijavljen.
 2. Kratka stručna priopćenja i stručna priopćenja prolaze primarno postupak recenzije unutar uredništva časopisa, a samo prema potrebi su podvrgnuta 1 - 2 neovisnim vanjskim recenzijama.

Priprema rukopisa:

Izvorni znanstveni članak treba sadržavati sljedeća poglavlja: (1) naslov rada, (2) puno ime(na) i prezime(na) autora (* označen autor za korespondenciju), (3) adresu ustanove ili institucije autora, (4) e-mail adrese svih autora, (5) sažetak, (6) ključne riječi (najviše pet, poredanih abecednim redom), (7) uvod, (8) materijali i metode, (9) rezultati, (10) rasprava, (11) zahvala (prema potrebi, pojedinci, ustanove, sponzori, projekti i sl.), (12) literatura, (13) prilozi (prema potrebi).

Kratko znanstveno priopćenje treba sadržavati sljedeća poglavlja: (1) naslov rada, (2) puno ime(na) i prezime(na) autora (* označen autor za korespondenciju), (3) adresa ustanove ili institucije autora, (4) e-mail adrese autora, (5) sažetak, (6) ključne riječi (najviše pet, poredanih abecednim redom), (7) uvod, (8) materijali i metode, (9) rezultati i rasprava, (10) zahvala (prema potrebi), (11) literatura, (12) prilozi (prema potrebi).

Stručno priopćenje treba sadržavati sljedeća poglavlja: (1) naslov rada, (2) puno ime(na) i prezime(na) autora (* označen autor za korespondenciju), (3) adresa ustanove ili institucije autora, (4) e-mail adrese autora, (5) sažetak, (6) ključne riječi, (7) osnovni tekst (ovisno o tipu priopćenja prihvatljiva je podjela na prikladna podpoglavlja), (6) literatura.

Kratko stručno priopćenje treba sadržavati sljedeća poglavlja: (1) naslov rada, (2) puno ime(na) i prezime(na) autora (* označen autor za korespondenciju), (3) adresa ustanove ili institucije autora, (4) e-mail adrese autora,  (5) sažetak, (6) ključne riječi, (7) osnovni tekst (ovisno o tipu priopćenja prihvatljiva je podjela na prikladna podpoglavlja), (6) literatura.

Opće upute:

 1. rukopisi mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku
 2. rukopisi napisani na hrvatskom jeziku, moraju imati i naslov, ključne riječi i sažetak na engleskom jeziku
 3. rukopisi napisani na engleskom jeziku, moraju imati i naslov, ključne riječi i sažetak na hrvatskom jeziku
 4. rukopisi, bez obzira na izvorni jezik, trebaju biti napisani gramatički i stilski ispravno. Uredništvo zadržava pravo da rukopis vrati i prije formalne recenzije ukoliko ovaj kriterij nije zadovoljen
 5. tipičan izvorni znanstveni članak će imati 5000 - 10 000 riječi (uključujući sve priloge). U opravdanim slučajevima mogu biti prihvaćeni i članci većeg obima
 6. tipično kratko znanstveno priopćenje će imati 500 - 3000 riječi (uključujući sve priloge). U opravdanim slučajevima mogu biti prihvaćeni i članci većeg obima
 7. tipično kratko stručno priopćenje će imati 500 - 3000 riječi (uključujući sve priloge);
 8. tipično stručno priopćenje će imati 5000 - 10 000 riječi. U opravdanim slučajevima mogu biti prihvaćeni i članci većeg obima
 9. svi prilozi se dostavljaju neovisno od rukopisa, a u samom tekstu se označava njihov željeni položaj s jedinstvenom oznakom (numeracija) (grafički i drugi prilozi ne umeću se u sami tekst)
 10. opis priloga umeće se na kraj rukopisa
 11. upotreba slika, crteža ili drugih grafičkih priloga nije dozvoljena bez navođenja autora, odnosno izvornika ili uz kršenje autorskih prava
 12. autor(i) dostavljaju tekst i numerirane priloge (tablice, slike i druge priloge) u elektroničkom obliku na e-mail adrese urednika: toni.nikolic@biol.pmf.hr i sbogdanovic@agr.hr

 Stilske upute:

Citiranje literature:

Literaturu unutar teksta treba citirati kao npr. (Horvat 1957). Veći broj referenci unutar zagrade treba složiti kronološkim redom, npr. (Lovašen-Eberhardt 1988, Liber i sur. 2000, Franjić i Škvorc 2010) za radove na hrvatskom jeziku; (Lovašen-Eberhardt 1988, Liber et al. 2000, Franjić & Škvorc 2010) za radove na engleskom jeziku.

Svi radovi navedeni u tekstu trebaju biti navedeni i u popisu literature. Literaturu "u tisku" treba navesti samo onda kada je prihvaćena za objavu. U popisu literature, autore treba navoditi abecednim slijedom, te po godini objave publikacije. Više od jednog rada tijekom iste godine od istog autora označavaju se s a, b, c, ... nakon navoda godine objave.

Imena časopisa, serija, izdavača, skupova i dr. trebaju biti napisani na izvornom jeziku u potpunom obliku, ne skraćenicama.

Citiranje u popisu literature:

Za članak u časopisu:

Za knjigu: 

 Za internet izvore: 

Za poglavlje u časopisu:  

Za poglavlje u knjizi: 

Za sažetak u Zborniku kongresa/simpozija: 

Za kvalifikacijski rad: