Home

HRVATSKO BOTANIČKO DRUŠTVO

CROATIAN BOTANICAL SOCIETY

 

Osnovni materijali i dokumenti:

  Područja značajna za floru - Hrvatska
2006-2008

Important Plant Areas - Croatia 2006-2008

Preliminarna IPA područja Apr-2007

Preliminary IPA network Apr-2007

 

Provedena je preliminarna analiza područja Hrvatske na temelju postojećih podataka:

 • rasprostranjenost vrsta iz kriterija A

 • rasprostranjenost vrsta iz kriterija B (ugrožene vrste prema CRvenoj knjizi i endemične vrste)

 • rasprostranjebnost staništa prema kriteriju C

Podaci unutar MTB polja na slikama 1 – 9, prikazani su kružnicom čiji je radijus dobiven dijeljenjem 10000 m s razinom preciznosti geokodiranog podatka. "Rarity" indeks prikazan na slikama 2, 5 i 7 dobiven je prema sumi omjera ukupnog broja MTB kvadranata u kojima postoji barem 1 podatak i kvadrata MTB u kojima se pojedina vrsta nalazi. Slike 3, 6, i 9 prikazuju sumu reklasificiranih vrijednosti broja vrsta i "rarity" indeksa na skali od 1 do 4, čime su novodobivene vrijednosti u rasponu od 2 do 8.

 • Slika 1. Broj vrsta iz Kriterija A po MTB kvadrantu reklasificiran u 4 klase koristeći kvantile kao granične vrijednosti.

 • Slika 2. "Rarity" indeks vrsta iz Kriterija A reklasificiran u 4 klase koristeći kvantile kao granične vrijednosti.

 • Slika 3. Suma vrijednosti klasa broja vrsta i "rarity" indeksa za vrste iz Kriterija A.

 • Slika 4. Broj vrsta iz Kriterija B – crvena knjiga po MTB kvadrantu reklasificiran u 4 klase koristeći kvantile kao granične vrijednosti.

 • Slika 5. "Rarity" indeks vrsta iz Kriterija B – crvena knjiga reklasificiran u 4 klase koristeći kvantile kao granične vrijednosti.

 • Slika 6. Suma vrijednosti klasa broja vrsta i "rarity" indeksa za vrste iz Kriterija B – crvena knjiga.

 • Slika 7. Broj vrsta iz Kriterija B – endemi po MTB kvadrantu reklasificiran u 4 klase koristeći kvantile kao granične vrijednosti.

 • Slika 8. "Rarity" indeks vrsta iz Kriterija B – endemi reklasificiran u 4 klase koristeći kvantile kao granične vrijednosti.

 • Slika 9. Suma vrijednosti klasa broja vrsta i "rarity" indeksa za vrste iz Kriterija B – endemi.

 • Slika 10. Staništa iz kriterija C porijeklom iz karte staništa RH (minimalna površina kartiranja od 9 ha).

 • Slika 11. Broj stanišnih tipova iz kriterija C po MTB kvadrantu (porijeklo iz karte staništa RH – točkasti tematski sloj).

Karte prikazuju vrednovanje prostora obzirom na različite kriterije. Karte su osnova za raspravu IPA koordinacije i šire botaničke zajednice. Svi komentari su dobrodošli.

  Održava/Maintain:T. Nikolić ; U suradnji s/In cooperation with: Posljednje promjene/Last changes: 5. 4. 2007.