Home

HRVATSKO BOTANIČKO DRUŠTVO

CROATIAN BOTANICAL SOCIETY

 U tijeku protekla dva mjeseca razvijene su radne liste svojti za nekoliko planiranih izdanja Botaničke bibiloteke. Pozivaju se članovi društva da daju komentare na kvalitativni sastav listi, te da naznače da li raspolažu s fotodokumentacijom pojedinih svojti.

Uskoro dostupno kao popisi u Excel tablicama:

 1. Flora Jadranske obale i otoka 
  (radna verzija prema S. Brana, N. Jasprica, M. Milović, T. Nikolić)
 2. Vodena, močvarna i cretna flora 
  (radna verzija prema J. Topić)
 3. Korovna i ruderalna flora (radna verzija prema J. Topić)
 4. Flora Parka prirode Medvednica (radna verzija prema T. Nikolić. D. Mihelj)

 

  Botanička biblioteka

Izdanja u prodaji i tisku:

 

1.   Nikolić, T., Kovačić, S., 2008: Flora Medvednice – 250 najčešćih vrsta Zagrebačke gore. 575 str. Školska knjiga. ISBN 978-953-0-61259-4
 

2.   Kovačić, S., Nikolić, T., Ruščić, M., Milović, M., Stamenković, V., Mihelj, D., Jasprica, N., Bogdanović, S., Topić, J.:
Flora jadranske obale i otoka - 250 najčešćih vrsta.

     
 

 

 

Sukladno zaključcima 2. skupštine Društva održanoj  29.09.2003. u Zagrebu pokrenute su djelatnosti vezane uz  izdavanje Botaničke biblioteke. Urednički odbor Botaničke biblioteke (T. Nikolić, Lj. Ilijanić, M. Vrbek, J. Franjić, M. Britvec, N. Jasprica) sastao se 21.10.2003. u gotovo punom sastavu i razradio radnu koncepciju serije (vidi dalje).

Pozivaju se članovi društva da se najkasnije do 15.12.2003. očituju o koncepciji, te da komentare i prijedloge pošalju na e-mail adresu hbod@botanic.hr s naznakom "Botanička biblioteka" u rubrici e-mail poruke "Subject". Pisani komentari također su dobrodošli.

 • Botanička biblioteka je zamišljena kao serija ilustriranih popularno-stručnih knjiga o flori i staništima Hrvatske

 • Namjena: Botanička biblioteka najmenjena je popularizaciji i edukaciji s područja poznavanja flore i botanike općenito. Prema sadržaju treba biti iznad razine popularnih sličnih djela, a s druge strane ne toliko ekspertna da bi bila ograničena samo na profesionalne biologe i srodne struke. Kako se radi o prvoj ovakovoj inicijativi u nas, informacijski treba biti temeljita i egzaktna, po prvi puta plasirati niz podataka o predstavnicima hrvatske fore i staništima, te biti vizualno atraktivna.

 • Autorstvo: svaka je knjiga autorski rad jednog ili više autora ili jednog ili više urednika ukoliko je djelo više autorsko u svojoj koncepciji (prema dogovoru suradnika). Svaka je fotografija autorski rad jednog ili više autora.

 • Stručnost i točnost: svaka knjiga serije podložna je stručnoj recenziji dvaju recenzenta koje odabire Urednički odbor. Obje pozitivne recenzije omogućuju knjizi da bude dio serije, uz uvažavanje autora svih danih komentara. Za svaku knjigu obvezna je lektura hrvatskog jezika, te drugih jezika ukoliko su isti dijelom knjige ili njezinih prijevoda. 

 • Ciljni korisnici : šumari, biolozi, agronomi, farmaceuti, studenti (biologije, šumarstva, agronomije, farmacije), profesori biologije osnovnih i srednjih škola, djelatnici javnih ustanova (parkova prirode i nacionalnih parkova), planinari, članovi nevladinih udruga zaštite prirode i/ili okoliša, zainteresirani amateri, turistički radnici, vladini službenici s područja zaštite prirode i okoliša i dr.

 • Odabir svojti: odabir svojti svakog djela moguć je na temelju više kriterija: (1) geografskim razgraničenjem (npr. flora nekog područja, parka prirode, nacionalnog parka, planine, i sl.), (2) ekološkim razgraničenjem ( npr. flora vodenih, močvarnih i cretnih staništa, planinska flora i sl.), (3) fizionomsko i drugačije razgraničenje (npr. drveće i grmlje, ruderalna i korovna flora, ukrasno bilje, ljekovito i otrovno bilje, i sl.), (4) ostali pristupi (prema dogovoru)

 • Osnovna koncepcija obrade svojti: bez obzira prema kojem kriteriju svojte bile odabrane, obrada svake pojedinačne treba slijediti razrađeni obrazac u najvećoj mogućoj mjeri. Odstupanja trebaju biti dogovorna s Uredničkim odborom. Svako izdanje trebalo bi obraditi ne više od 250-350 svojti. Uz zadane formate i obim materijala pristup bi rezultirao knjigom od oko 300-370 stana. 

 • Uvodni dijelovi: obavezni sadržaj uvodnih dijelova također je okvirno definiran (kontaktirati Uredništvo, uskoro na web stranama)

 • Ogledni prijelom blok strane (2xB5) 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdanja u prodaji i tisku:

 

1.   Nikolić, T., Kovačić, S., 2008: Flora Medvednice – 250 najčešćih vrsta Zagrebačke gore. 575 str. Školska knjiga. ISBN 978-953-0-61259-4
 

2.   Kovačić, S., Nikolić, T., Ruščić, M., Milović, M., Stamenković, V., Mihelj, D., Jasprica, N., Bogdanović, S., Topić, J.:
Flora jadranske obale i otoka - 250 najčešćih vrsta. Izlazi u izdanju Školske knjige do kraja ove godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Održava / T. Nikolić / Maintened
U suradnji s / in cooperation with
Posljednje promjene /27. 01. 2004./ Last changes