Home

HRVATSKO BOTANIČKO DRUŠTVO

CROATIAN BOTANICAL SOCIETY

Hrvatsko botaničko društvo

Marulićev trg 20/2, 10000 Zagreb

tel.: (01) 4844 003; fax.: (01) 4844 001; e-mail: hbod@botanic.hr

godišnja članarina za 2011. godinu iznosi 60,00 kn  

PRISTUPNICA HRVATSKOM BOTANIČKOM DRUŠTVU

 

IME I PREZIME: ______________________________________________________

ZVANJE: ____________________________________________________________

ZANIMANJE: ________________________________________________________

 

RADNO MJESTO:

USTANOVA: ________________________________________________________

ADRESA: ___________________________________________________________

TEL: ___________________________ FAX: _______________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

WEB-ADRESA USTANOVE: ___________________________________________

 

DOMA:

ADRESA: __________________________________________________________*

TEL: _________________________ * MOB: _____________________________*

E-MAIL: ____________________________________________________________

OSOBNA WEB-ADRESA: _____________________________________________

 

DATUM: _________________ POTPIS: _________________________

Napomena: Osoba svojim potpisom na pristupnici, uplatom članarine, te prihvaćanjem Statuta Društva (http://hirc.botanic.hr/HBoD/HBoD-home.htm) postaje punopravan član HBoD-a

(* podaci samo za internu uporabu Upravnog odbora).

Održava / T. Nikolić / Maintened
U suradnji s / in cooperation with
Posljednje promjene /19. 12. 2002./ Last changesI