Home

HRVATSKO BOTANIČKO DRUŠTVO

CROATIAN BOTANICAL SOCIETY


Predlaganje projekata drugim ustanovama ili organizacijama:
 • Pravo predlaganja projekta imaju stalni članovi HBoD-a s uredno namirenom članarinom
 • Prijedlog projekta koji pripremi član Društva mora proći verifikaciju Upravnog vijeća HBoD-a
 • Prijedlog prihvaćen od strane Upravnog vijeća postaje prijedlog Društva, a potpisuje ga i ovjerava Predsjednik ili Dopredsjednik društva čime postaje valjan
 • Upravno vijeće imenuje voditelja predloženog projekta (uglavnom član predlagač)

Za predlaganje projekata potrebno je koristiti standardni obrazac (radna verzija podložna promjenama):

 1. Prazni obrazac (161 kb)
 2. Obrazac s uputama za ispunjavanje (187 kb)
 3. Datoteka s oba dokumenta (66 kb)

  Projekti / Projects

  Hrvatsko botaničko društvo zaprimilio je nekoliko službenih upita za pokretanjem projekata kartiranja vaskularne flore. U tijeku je formiranje radnih timova koji bi mogli odgovoriti na ove izazove i realizirati potencijalne zadatke. Trajanje projekta, financijska sredstva, rokovi, kao i druge ugovorne stavke nisu definirane. Ovi, kao i drugi elementi, biti će ugovoreni između naručioca i HBoD-a u slučaju da postoji minimalni broj suradnika koji je voljan raditi na realizaciji.

Stoga se POZIVAJU članovi HBoD-a da na e-mail pcigic@botanic.hr, telefon (01) 4844 003 ili fax (01) 4844 001 ispolje svoj načelni interes, te na ovoj web strani prate potencijalni nastanak timova za kartiranje flore na pojedinom području. Ispoljeni interes je potpuno neobvezujući, te će se konačni timovi s voditeljima formirati jedino i ako dođe do konkretizacije ugovora na zadovoljstvo kako naručitelja, tako i sudionika HBoD-a.

   
  1. Kartiranje flore Parka prirode Učka (cca 170 MTB 1/64 polja)

 Za voditelja projekta imenovana je dr. sc. Božena Mitić (01/4844 001) (sva daljnja korespondencija u vezi realizacije)
Priprema realizacije u tijeku!

 1. Mitić Božena, Botanički zavod, PMF, Zagreb
 2. Nejc Jogan, Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Ljubljana
 3. Brana Slavko, Natura Histrica, Rovinj
 4. Simona Strgulc-Krajšek, Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Ljubljana
 5. Tinka Bačić, Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Ljubljana
 6. Branka Trčak, Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Ljubljana
 7. Božo Frajman, Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Ljubljana
 8. Dobrović Iva, Botanički zavod, PMF, Zagreb
 9. Stančić Zvjezdana
 10. Modrić Željka, Prirodoslovni muzej Rijeka
 11. Ruščić Mirko, Sveučilište u Splitu
 12. Vrbek Mirjana, Hrvatski prirodoslovni muzej
 13. Buzjak Suzana, Hrvatski prirodoslovni muzej
 14. Milović MIlenko, Šibenik
 15. Babić Ivana
  2. Kartiranje flore Parka prirode Biokovo (cca 110 MTB 1/64 polja)
 1. Mihelj Darko, Botanički zavod-vrt, PMF, Zagreb
 2. Stančić Zvjezdana, Zagreb
 3. Ruščić Mirko, Sveučilište u Splitu
 4. Milović MIlenko, Šibenik
  3. Monitoring biokovskog zvonca (Edraianthus pumilio)
 1. Mihelj Darko, Botanički zavod-vrt, PMF, Zagreb
 2. Ruščić Mirko, Sveučilište u Splitu
 3. Dubravka Dujmović Purgar, Zavod za poljoprivrednu botaniku, Agronomski fakultet, Zagreb
 4. Nenad Jasprica, Institute for Marine and Coastal Research, University of Dubrovnik
  4. Kartiranje flore Nacionalnog parka Mljet (cca 30 MTB1/64 polja)
 1. Boršić Igor, vanjski suradnik Botanički zavod, PMF, Zagreb
 2. Kovačević Vujadin, vanjski suradnik Botanički zavod, PMF, Zagreb
 3. Vuković Nina, vanjski suradnik Botanički zavod, PMF, Zagreb
 4. Bogdanović Sandro, Botanički zavod, PMF, Zagreb
 5. Dolina Katja, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Botanički vrt "Lokrum"
 6. Ruščić Mirko, Sveučilište u Splitu
 7. Milović MIlenko, Šibenik
  5. Sudjelovanje u projektu "Countdown towards 2010 in Zagreb: community involvement in biodiversity assessment", kartiranje flore urbanog područja grada Zagreba

 Za voditelja projekta imenovan je dr. sc. Toni Nikolić (01/4844 003) (sva daljnja korespondencija u vezi realizacije)
Priprema realizacije u tijeku!

 1. Nikolić Toni, Botanički zavod, PMF, Zagreb
 2. Mitić Božena, Botanički zavod, PMF, Zagreb
 3. Dobrović Iva, Botanički zavod, PMF, Zagreb
 4. Nejc Jogan, Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Ljubljana
 5. Boršić Igor, vanjski suradnik Botanički zavod, PMF, Zagreb
 6. Kovačević Vujadin, vanjski suradnik Botanički zavod, PMF, Zagreb
 7. Vuković Nina, vanjski suradnik Botanički zavod, PMF, Zagreb
 8. Bogdanović Sandro, Botanički zavod, PMF, Zagreb
 9. Rešetnik Ivana, Botanički zavod, PMF, Zagreb
 10. Cigić Petra, Botanički zavod, PMF, Zagreb
 11. Dubravka Dujmović Purgar, Zavod za poljoprivrednu botaniku, Agronomski fakultet, Zagreb
 12. Ruščić Mirko, Sveučilište u Splitu
 13. Vrbek Mirjana, Hrvatski prirodoslovni muzej
 14. Buzjak Suzana, Hrvatski prirodoslovni muzej
 15. Stančić Zvjezdana
 16. Babić Ivana
   5. Popis flore i kartiranje Parka prirode Vransko jezero (cca 35 MTB 1/64 polja)

 Za voditelja projekta imenovan je Igor Boršić  (igor.borsic@gmail.com) (sva daljnja korespondencija u vezi realizacije)
Priprema realizacije u tijeku!
 1. Boršić Igor, vanjski suradnik, Botanički zavod, PMF, Zagreb
 2. Kovačević Vujadin, vanjski suradnik Botanički zavod, PMF, Zagreb
 3. Vuković Nina, vanjski suradnik Botanički zavod, PMF, Zagreb
 4. Zrnčević Zvonka
 5. Vojnić Rogić Ivana
 6. Stančić Zvjezdana
  Metodologija kartiranja flore jednaka je već usvojenoj metodologiji KEC projekta, a obveza sudionika biti će unos nalaza u Flora Croatica bazu podataka prema objavljenim uputama

Mole se zainteresirani da u što kraćem roku (10-tak dana) odgovore na ovaj poziv, obzirom na povezanost s izradom planova rada Javnih ustanova u idućoj godini.

Održava / T. Nikolić / Maintened
U suradnji s / in cooperation with
Posljednje promjene /24. 01. 2006./ Last changes