Home

HRVATSKO BOTANIČKO DRUŠTVO

CROATIAN BOTANICAL SOCIETY


 

  ČETVRTA IZBORNA skupština HBoD-a

 

ZAPISNIK

 

Četvrta izborna skupština Hrvatskog botaničkog društva

 

ZAPISNIK

 

Zagreb, 17. prosinca 2010. u 18.00 sati - Rooseveltov trg 6

 

Na sastanku Upravnog odbora Hrvatskog botaničkog društva (HBoD) 02. prosinca 2010. sastavljen je prijedlog dnevnog reda Skupštine, koji su prisutni članovi HBoD-a jednoglasno usvojili:

 

1. Izvješće o radu Društva u 2010. godini (Kovačić) s financijskim izvješćem (Kovač, CAJGER d.o.o.)

2. Izvješće o rezultatima Trećeg hrvatskog botaničkog kongresa (Milović, Jasprica)

3. Dodjela zahvalnica zaslužnim ustanovama i pojedincima (Kovačić)

4. Izvješća o radu dviju sekcija i povjerenstva HBoD-a:

4a. Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma (Juretić),

4b. Povjerenstvo za nomenklaturu i taksonomiju (Nikolić),

4c. Algološka sekcija (Jasprica).

5. Izvješće o radu časopisa Acta Botanica Croatica (Viličić)

6. Izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora HBoD-a (svi članovi)

7. Plan rada za 2011. godinu (novi Upravni odbor)

8. Razno (svi članovi); te neformalno druženje uz Božićni domjenak

 

Za zapisničara je, određen tajnik HBoD-a Vanja Stamenković, a za ovjerovitelje zapisnika izv. prof. dr. sc. Božena Mitić (Botanički zavod PMF-a) i mr. sc. Biserka Juretić (Botanički vrt PMF-a).

Skupštini su nazočili sljedeći članovi Društva:

Ljudevit Ilijanić, Jasenka Topić, Ljerka Regula, Damir Viličić, Biserka Juretić, Darko Mihelj, Antun Alegro, Sandro Bogdanović, Igor Boršić, Vedran Šegota, Ivana Rešetnik, Suzana Buzjak, Toni Nikolić, Božena Mitić, Sanja Kovačić, Mirko Ruščić, Milenko Milović, Ljiljana Borovečki-Voska, Nenad Jasprica, Katarina Caput Mihalić, Anđelka Plenković Moraj, Petar Žutinić, Kroata Hazler Pilepić, Dario Kremer, Dubravka Dujmović Purgar, Mihaela Britvec, Ivana Vitasović Kosić, Ivica Ljubičić, Mara Vukojević, Zlatko Šatović, Željko Škvorc, Martina Temunović, Hrvoje Kutnjak, Dario Hruševar, Marina Magajne, Luka Škunca, Sunčica Bosak, Tea Šilić i Vanja Stamenković.

/zbog spriječenosti radi službenog puta, bolesti i/ili lošega vremena ispričali su se – između ostalih – i član Upravnog odbora Sven Jelaska te članovi Nadzornog odbora Marija Pandža i Mirjana Vrbek /

Kao gošće, skupštini su nazočile i Višnja Besendorfer (redovna članica HBoD-a, također u svojstvu predsjednice Hrvatskog prirodoslovnog društva 1885) te direktorica Perfectmeetings.hr gđa Nina Dumančić.

 

1. Izvješće o radu Društva u 2010. godini (Kovačić) s financijskim izvješćem (Kovač, CAJGER d.o.o.)

a) Izvješće o radu u 2010. godini

a) Iz tiska je izašla knjiga «Orhideje na Strahinjščici i susjednim područjima» autorice Ljiljane Borovečki-Voska s preporukom HBoD-a, u izdanju «Alfa»

b) redovita večernja predavanja:

1. Mr. sc. Ana Kojaković i sur.: Turska-Sirija-Libanon. (28. siječnja 2010.)

2. Darko Mihelj, dipl. ing. biol. (Botanički zavod s botaničkim vrtom, PMF): Lastovsko otočje... (10. veljače 2010.)

3. Mr. sc. Biserka Juretić (Botanički zavod s botaničkim vrtom, PMF): Azorski otoci. (24. veljače 2010.)

4. Dr. sc. Sandro Bogdanović (Botanički zavod s botaničkim vrtom, PMF): Rod Fumana (Cistaceae) u flori Hrvatske. (10. ožujka 2010.)

5. Prof. dr. sc. Jasenka Topić (Botanički zavod s botaničkim vrtom, PMF): Japan - doživljaji botaničara. (24. ožujka 2010.)

6. Doc. dr. sc. Antun Alegro (Botanički zavod s botaničkim vrtom, PMF): Makedonija. (7. travnja 2010.)

7. Prof. dr. sc. Dubravka Šoljan (Sarajevo): Alpe i flora Alpa (21. travnja 2010.)

8. Igor Boršić, dipl. ing. biol. (Državni zavod za zaštitu prirode): Kanarsko otočje: Tenerife i Gomera; NP Teide. (26. svibnja 2010.)

9. Doc. dr. sc. Tihomir Miličević (Agronomski fakultet, Zagreb): Fitopatogene gljive i mikoze na endemičnim i  zaštićenim biljnim svojtama u našoj flori (9. lipnja 2010.)

10. Dr.sc. Sanja Kovačić (Botanički zavod s botaničkim vrtom, PMF) na KiF-u: Važnost flore i vegetacije za život i preživljavanje u prirodi. (6. studenog 2010.)

 

1b) Financijsko izvješće HBoD-a za 2010. godinu

-          Članarine za 2010. godinu uplaćene putem virmana iznose 280,00 kuna

-          Potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za 2010. godinu iznosi 10.000,00 kn

-          Kotizacije s Trećeg hrvatskog botaničkog kongresa iznose 25.100,00 kuna

-          Donacije za Treći hrvatski botanički kongres iznose: 15.000,00 kuna potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i 1.500,00 kuna Uprave šuma-podružnica Split

PROJEKTI HBoD-a: Naši su «financijeri» i dalje nacionalni parkovi i parkovi prirode, koji od naših članova naručuju popise flore

Aktivni projekti (ukupno)

 

Uplate (kn)

Isplate (kn)

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ

12.096,00

12.090,00

PARK PRIRODE MEDVEDNICA

19.593,00

18.488,94

PARK PRIRODE ŽUM.-SAMOBO. GORJE

34.587,00

34.551,88

NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

14.000,00

12.282,00

NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

5.000,00

4.874,00

NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

50.000,00

40.200,00

PARK PRIRODE UČKA

24.000,00

3.180,00

ZAKLADA ADRIS

20.000,00

19.769,20

PARK PRIRODE PAPUK

10.000,00

4.400,00

HBoD

153.654,35

135.885,27

UKUPNO:

342.930,35

285.721,29

Uplate i isplate u 2010. godini - projekti

 

Uplate (kn)

Isplate (kn)

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ

6.048,00

6.090,00

NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

25.000,00

26.400,00

PARK PRIRODE PAPUK

10.000,00

4.400,00

HBoD

39.636,52

36.106,99

UKUPNO:

80.684,52

72.996,99

 

2. Izvješće o rezultatima Trećeg hrvatskog botaničkog kongresa (Milović, Jasprica)

U organizaciji Hrvatskog botaničkog društva od 24. do 26. rujna 2010. održan je 3. hrvatski botanički kongres s međunarodnim sudjelovanjem u Jezerima na otoku Murteru.

Cilj Kongresa bio je promicanje suradnje i razmjene znanstvenih i stručnih spoznaja iz područja botanike i srodnih struka.

Program Kongresa sastojao se od dva plenarna izlaganja, 39 usmenih i 71 posterskog izlaganja u okviru sljedećih tema: taksonomska istraživanja; molekularna biologija i fiziologija bilja; primijenjena botanika i zaštita prirode; floristička istraživanja i bioraznolikost; botanika i obrazovanje; biologija algi, gljiva i lišajeva; biljna ekologija; bioinformatika te paleoekologija i palinologija. Plenarnih izlaganja održali su kolege sa Sveučilišta u Beču dr. sc. Geralda Schneeweissa i prof. dr. sc. Martine Weber.

Stotinjak znanstvenika  izložilo je svoje znanstvene i stručne spoznaje. Uz domaće znanstvenike, svoje priloge imali su kolege iz još desetak zemalja.

U okviru kongresa održan je okrugli stol Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske kojeg je vodila mr. sc. Biserka Juretić, pročelnica Sekcije botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske HBoD-a. Cilj okruglog stola je bio ukazati na probleme s kojima se susreću te ustanove.

Tijekom kongresa održan je sastanak članova Algološke sekcije HBoD-a koja je utemeljena u prosincu 2009., a početkom 2010. je primljena u Federaciju europskih algoloških društava. Dr. sc. Nenad Jasprica je podnio izvješće sa sastanka Glavnog odbora Federacije održanog u rujnu na Sveučilištu u Koelnu, kao i buduće aktivnosti Sekcije.

Na Kongresu je predstavljeno nekoliko knjiga. Školska knjiga i HBoD su organizirali promociju knjige skupine autora Botanički važna područja Hrvatske, objavljene 2010. godine. To su obimno djelo predstavili prof. dr. sc. Jasenka Topić, mr. sc. Jasna Matekalo Draganović i prof. dr. sc. Nenad Jasprica. O knjigama Flora Medvednice (autori T. Nikolić, S. Kovačić) i Flora jadranske obale i otoka - 250 najčešćih vrsta (skupina autora), objavljenima 2008. godine, govorili su koautori dr. sc. Sanja Kovačić i dr. sc. Sandro Bogdanović. Sveučilišni udžbenik Osnove biljne histologije i anatomije vegetativnih organa prof. dr. sc. Hrvoja Lepeduša i prof. dr. sc. Vere Cesar u izdanju Sveučilišta u Osijeku, predstavila je autorica.

Posljednji radni dan, nakon rasprave, doneseni su zaključci i preporuke kongresa. Prioriteti su planiranje izrade Analitičke flore Hrvatske što je ujedno strategijski plan HBoD-a te ažuriranje podataka iz Crvene knjige vaskularne flore Hrvatske, uključujući reviziju statusa vrsta. Uz unapređivanje botanike kao znanosti, sudionici kongresa doprinijeli su unapređenju botaničkih spoznaja na popularnoj, stručnoj i nastavnoj razini. Znanstvene spoznaje podloga su promicanju i zaštiti biološke raznolikosti, a dio tema iz primijenjene botanike u provođenju projekata održivoga razvoja. Posebno je naglašena potreba uključivanja učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola u botanička istraživanja.

U okviru stručnog izleta, sudionici kongresa organizirano su posjetili Park prirode Vransko jezero.

Nadopuna dopredsjednika HBoD-a: sve pohvale predsjednici UO 3HBoK-a Mariji Pandža na pronađenim donacijama i sponzorima; članstvo srdačno podržalo pohvale dr. Pandži.

 

3. Dodjela zahvalnica zaslužnim ustanovama i pojedincima (Kovačić)

Upravni odbor HBoD-a je na svojoj sjednici od 2. prosinca 2010. godine donio odluku na se dodijele zahvalnice za izniman trud u organizaciji:

PRVOG HRVATSKOG BOTANIČKOG SIMPOZIJA (Zagreb, 2003.):

izv. prof. dr. sc. Božena MITIĆ i

doc. dr. sc. Renata ŠOŠTARIĆ, Botanički zavod PMF-a, Zagreb

 

DRUGOG HRVATSKOG BOTANIČKOG KONGRESA (Zagreb, 2007.):

izv. prof. dr. sc. Mihaela BRITVEC, Agronomski fakultet, Zagreb, i

doc. dr. sc. Željko ŠKVORC, Šumarski fakultet, Zagreb.  

 

TREĆEG HRVATSKOG BOTANIČKOG KONGRESA (Jezera-Murter, 2010.):

dr. sc. Marija PANDŽA, Murterski škoji, Murter,

dr. sc. Milenko MILOVIĆ, Medicinska i kemijska škola, Šibeniki  

izv. prof. dr. sc. Nenad JASPRICA, Institut za more i priobalje, Dubrovnik.

 

Isto tako zahvalnice su dodijeljene za financijsku i logističku pomoć u organizaciji Trećeg hrvatskog botaničkog kongresa:

 

Hrvatske šume d.o.o, Podružnica Split direktor, gdin Ivan Melvan (nije došao)

JU Nacionalni park “Kornati” – ravnatelj,  gdin Neven Baus (nije došao)

Općina Tisno – načelnik, gdin Ivan Klarin (nije došao)

JU Park prirode “Vransko jezero” - ravnatelj, gdin Ivica Prtenjača (zahvalnicu je u njegovo ime preuzela Maja Ćuže Denona)

Perfectmeetings.hr direktorica, gđa Nina Dumančić

Školska knjiga d.d.direktor, gdin Ante Žužul (nije došao)

Turistička zajednica Jezera – direktor, gdin Ivan Klarin (nije došao)

Za dugogodišnju potporu HBoD-u zahvalnica je dodijeljena i Hrvatskom biološkom društvu 1885 - predsjednica prof. dr. sc. Višnja Besendorfer.

 

4. Izvješća o radu dviju sekcija i povjerenstva HBoD-a:

4a. Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma (Juretić)

Pročelnica Sekcije sudjelovala je na 4 sastanka Konzorcija europskih botaničkih vrtova kao predstavnica botaničkih vrtova RH (podnijela 4 pisana izvješća o radu botaničkih vrtova u Hrvatskoj).

Pročelnica Sekcije bila je član organizacijskog odbora kongresa EUROGARD V (Helsinki, 2009).

Botanički vrt BO PMF-a u suradnji sa članovima Sekcije, a povodom obilježavanja Međunarodne godine biološke raznolikosti, organizirao je izložbu "Botanički vrtovi i arboretumi u Hrvatskoj". Izložbu u izložbenom paviljonu Botaničkog vrta otvorio je rektor Sveučilišta u Zagrebu.
U sklopu Kongresa na Murteru održan je "okrugli stol" - razgovaralo se o brojnim kadrovsko-financijskim problemima, dogovoreno zajedničko organiziranje dana otvorenih vrata botaničkih vrtova sljedeće godine.

Članovi Sekcije sudjelovali su na različitim kongresima najčešće predstavljajući  ex situ uzgoj i edukacijsku djelatnost botaničkih vrtova.

 U pojedinim botaničkim vrtovima za posjetitelje su organizirane radionice i stručna vodstva.

 U Botaničkom vrtu PMF-a u ex situ uzgoju uzgaja se Degenia velebitica i Centaurea ragusina (uz sve potrebne dozvole nadležnog Ministarstva).

Botanički vrt PMF-a uključio se u IPEN-mrežu botaničkih vrtova (International Plant Exchange Network) - sustav za kontroliranu razmjenu sjemenja u nekomercijalne svrhe.

U Botaničkom vrtu PMF-a uređena je nova kamenjara za uzgoj samoniklih biljaka s naše obale i otoka - očekujemo bitno povećanje broja sredozemnih vrsta u ex situ uzgoju.

Članovi Sekcije objavili su brojne stručne i znanstveno-popularne članke te održali niz javnih predavanja.

Članovi Sekcije izradili su i postavili u botaničkim vrtovima brojne edukativne ploče.

Planovi za sljedeće razdoblje:

- ispunjavanje formalne pristupnice (potvrda o članstvu u sekciji)

- organizirati dan otvorenih vrata botaničkih vrtova

- hrvatska imena biljaka (alohtone vrste u zbirkama botaničkih vrtova)

- "knjigovodstvena" vrijednost zbirki živih biljaka (sudski vještak ili mi)

- rasprava o novim propisima za razmjenu sjemenja za uzgoj biljaka za istraživanja (evidencija, kontrola, dozvole uvoza/izvoza, karantena...)

- organizirati sastanak EBGC u Hrvatskoj  (lipanj 2013.).

 

4b. Povjerenstvo za nomenklaturu i taksonomiju (Nikolić)

Povjerenstvo za nomenklaturu i taksonomiju (NIT) je tijekom posljednjeg izvještajnog razdoblja djelovao na rješavanju 10-tak iskrslih nomenklaturno taksonomskih problema. Održan je inicijalni sastanak, dogovoreni moduli rada, a sva daljnja korespondencija provođena je putem e-mail liste (izmijenjeno je 38 poruka). Dogovoreno je da se neočitovanje na upite nakon 7 dana smatra pristankom na provedbu preinaka Popisa flore Hrvatske. NIT potvrdu/evaluaciju su prošli sljedeći slučajevi:

1. Taraxacum laevigatum auct. croat. kao privremeno rješenje 2. Olea europaea L. var. sylvestris Brot. jedini varijetet vidljiv na pretraživaču namijenjen unosu citata O. sylvestris 3. Orobanche pseudorosmarina A. Pujadas et Muñoz Garm. sp. nov. (na temelju rada Acta Bot. Croat. 69 (1), 1–6, 2010) 4. Rubus carpinetorum Freyn (Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 31: 373 (1882) Flora Europaea: Accepted; Distribution: Ju - svojtu navodi za Dugi Otok Pevalek 1930-te, no zanemarena je 5. Epipactis nordeniorum Robatsch, Mitt. Abt. Bot. Landesmus. "Joanneum" Graz 20: 32. 1991 na temelju navoda „Orhideje na Strahinjščici i susjednim područjima“ od autorice Ljiljane Borovečki-Voska. Dostavljeni Hb za ZA 6. Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra 7. Ophrys x flavicans Vis.

8. Anredera cordifolia (Ten.) Steenis (Basellaceae), naturalizirana vrsta u južnoj Hrvatskoj 9. Thladiantha dubia Bunge (Cucurbitaceae), nova alohtona vrsta u hrvatskoj flori 10. Limonium dictyophorum (Tausch) Degen, Fl. Veleb. 2: 540, 1937 11. Revidiran je rod Koeleria na temelju rada Brullo i sur. 2009, dodane su nove vrste i izvršene su nomenklaturne promjene imena nekih vrsta.

 

4c. Algološka sekcija (Jasprica)

Inicijativni odbor za utemeljenje Algološke sekcije Hrvatskoga botaničkoga društva (HBoD) u sastavu prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj, prof. dr. sc. Damir Viličić i izv. prof. dr. sc. Nenad Jasprica su 17. lipnja 2009. pokrenuli postupak osnivanja Sekcije. Upravni odbor HBoD je na sjednici od 17. studenoga 2009. podržao tu inicijativu te privremeno usvojio nacrt Pravilnika o radu sekcije.

Temeljem Statuta, članovi HBoD su na Godišnjoj skupštini 16. prosinca 2009. usvojili Pravilnik o radu sekcije, a time je i konstituirana Algološka sekcija Društva.

Prema članku 7. stavak 2. Pravilnika o radu sekcije, pročelnika/pročelnicu Algološke sekcije predlažu članovi sekcije iz redova članova, a potvrđuje ga/je Upravni odbor HBoD. U postupku izbora provedenom tijekom prosinca 2010. ukupno je 22 člana Sekcije, od njih ukupno 27, predložilo i glasovalo izv. prof. dr. sc. Nenada Jaspricu za pročelnika Algološke sekcije HBoD-a za mandatno razdoblje 2010.-2012. Drugih predloženih kandidata nije bilo.

Glasovanje je obavljeno e-mailom (u prilogu je dokumentacija), a za predloženog kandidata su glasovali: Anđelka Plenković-Moraj, Damir Viličić, Ivona Marasović, Živana Ninčević, Melita Mihaljević, Filip Stević, Dubravka Špoljarić, Tanja Žuna Pfeiffer, Vanda Cvijanović, Vedran Nikolić, Ante Žuljević, Boris Antolić, Katarina Caput Mihalić, Janja Horvatić, Ana Car, Marijeta Čalić, Sunčica Bosak, Zrinka Ljubešić, Marija Gligora Udovič, Petar Žutinić, Sanda Skejić i Jelena Godrijan.

Upravni odbor HBoD-a je na sjednici od 2. prosinca 2010. godine, sukladno Pravilniku o radu Algološke sekcije i Statuta HBoD-a, potvrdio prijedlog članova Sekcije čime je izv. prof. dr. sc. Nenad Jasprica izabran za pročelnika Sekcije te je time završen postupak izbora prvoga pročelnika Algološke sekcije HBoD-a.

Nakon što je Sekcija utemeljena u prosincu 2009., Federation of European Phycological Societies (http://www.feps-algae.eu/cms/) je 21. travnja 2010. donijela akt kojom se Algološka sekcija HBoD-a i njezinih 27 članova primaju u navedenu organizaciju. Glavni odbor Federacije je zasjedao 10. rujna 2010. na Sveučilištu u Koelnu, Njemačka. Tom je prilikom N. Jasprica upoznao članove Odbora s postupkom osnivanja Sekcije te aktivnostima Sekcije i njezinih članova. U Glavnom odboru Federacije su: Geoffrey A. Codd (predsjednik) British Phycological Society, Elliot Shubert (tajnik i blagajnik) British Phycological Society, te članovi: Burkhard Becker Phycology Section, German Botanical Society, Christos Katsaros Hellenic Phycological Society, Patrizia Albertano Algology Working Group of the Italian Phycological Society, Lubomira Burchardt Polish Phycological Society, Marina Aboal Spanish Phycological Society, Olivier de Clerck Belgian-Dutch Phycological Society, Vince Ordog Hungarian Phycological Society, Nenad Jasprica Phycological Section of the Croatian Botanical Society, Nicholas Chomerat French Phycological Society i Jan Vymazal Phycological Society of Czech Republic. U 2010. glavne aktivnosti Odbora i Federacije su i) organiziranje 5th European Phycological Congress koji će se od 5. do 9. rujna 2011. održati na Rhodosu, Grčka (www.epcv.gr), ii) pokretanje izdavanja časopisa FEPS Perspectives in Phycology, iii) primanje u članstvo novih sekcija i udruga. Glede primanja u članstvo novih država, N. Jasprica je zadužen kontaktirati zemlje na Balkanu, u sjevernoj Africi i Tursku.

Ciljevi Algološke sekcije HBoD za razdoblje od sljedeće dvije godine su:

  1. Povezivanje članstva, dostupnost informacija.
  2. Vlastita web-stranica s vijestima i linkovima na algološke i druge relevantne str. /FEPS/, trenutno je u izradbi.
  3. Registar eksperata prema područjima (npr. taksonomija alga).
  4. Istupanje u javnosti u pitanjima koja se tiču alga/algologije.
  5. Lobiranje na nacionalnoj razini.
  6. Uspostavljanje suradnje s drugim znanstvenim udrugama/sekcijama širom Europe.
  7. Prijenos znanja: i) Organiziranje terenskih treninga i tečajeva /ljetne škole/; ii) Obrazovne aktivnosti /organizacija radionica, simpozija i dr./.
  8. Suorganizacija HBoK.
  9. Prema potrebi izdavanje publikacija.
  10. Potpora razmjeni studenata.

 

5. Izvješće o radu časopisa Acta Botanica Croatica (Viličić)

Službeni izvjaštaj o radu časopisa šaljemo u MZOŠ prilikom raspisivanja natječaja za financijsku potporu časopisima u narednoj godini. Hrvatsko botaničko društvo je mjesto gdje prvenstveno treba razgovarati o časopisu.

Acta Botanica Croatica je tradicionalni proizvod PMF-a i međunarodni je medij za objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja biljaka, alga i mikroorganizama koji reguliraju rast biljaka.

Namjera je da časopis čiji je vlasnik PMF Sveučilišta u Zagrebu, postigne moderno poslovanje. Osnovna kvaliteta časopisa postoji jer je indeksiran u SCI Expanded. Međutim, u vrijeme naglog razvoja tehnologije, potrebno je stalno poboljšavati status časopisa kako bi stjecao sve bolju reputaciju.

Časopis daje mogućnost znanstvenicima, velikim dijelom mlađima, da publiciraju svoje prve radove i uz pomoć mentora svladaju tehnologiju objavljivanja znanstvenih radova. S tim ciljem urednici časopisa dobronamjerno upućuju autore kako bi objavljeni radovi dostigli vrhunsku kvalitetu.

U 2009. godini MZOŠ je znatno reduciralo financijsku potporu časopisima u Hrvatskoj. Biološki odsjek PMFa pomaže izlazak jesenskog broja (ABC 68, 2, 2009). Bez novaca trebalo je spriječiti prestanak izlaženja časopisa čime bi izgubili postignuti međunarodni status.

20. siječnja 2010. tražimo suradnju sa izdavačem znanstvenih publikacija za srednju i istočnu Europu, Versita (u partnerstvu s W. de Gruyter i Springer). Versita dostavlja ponudu za suradnju i logistiku za izdavanje ABC: pristup suvremenoj tehnologiji i globalnu promociju časopisa. Očekivani rezultat bi bio globalna prepoznatljivost, čitanost, bolja citiranost i zarada.

21. travnja 2010. Održan je sastanak s menadžerom kompanije u Zagrebu, koji je dao dvije opcije suradnje. Po jednoj varijanti možemo održati rad uredništva, ali prepustiti tisak i sva prava stranom partneru i pritom izgubiti potporu MZOŠ. Takva opcija je nepovoljna jer u slučaju izostanka zarade, strani partner može prekinuti ugovor, a time ABC prestaje izlaziti jer je u međuvremenu izgubila potporu MZOŠ.

Alternativna opcija je za časopis povoljnija jer omogućava postojeću djelatnost u Hrvatskoj (rad uredništva, lektora, tisak, prava, razmjena s drugim časopisima, potpora MZOŠ). Međutim, drugu opciju mogli smo prihvatiti jedino uz određenu pomoć MZOŠ, kakve tada nije bilo.

16. lipnja 2010. De Gruyter je valorizirao ABC i prihvatio izdavanje i prodaju časopisa. Pritom traže precizni petogodišnji plan rada („Journal Development Plan“ uz preporuku za rast IF časopisa: 1) 4 broja jednog volumena godišnje, 2) Publiciranje više revijalnih članaka, 3) više urednika iz EU i Am.

Trebalo je odgovoriti na ponude do 30. lipnja 2010. U bezizlaznoj situaciji bili smo spremni prenijeti gotovo u potpunosti poslovanje i vlasnička prava na stranog izdavača Versita-Walter de Gruyter.

10. travnja 2010. Pritisak povjerenstva za časopise u Hrvatskoj, daje rezultat i MZOŠ objavljuje natječaj. Pripremamo izvješće i tražimo potporu s preciznim predviđanjima troškova za 2010.

Kako je u lipnju MZOŠ odobrilo zadovoljavajuću financijsku potporu za ABC, uredništvo je na sastanku održanom 24. lipnja 2010 odlučilo pristupiti sporazumu PMF- Versita, po kojem PMF ostaje vlasnik proizvođač i distributer, Versita preuzima distribuciju elektroničke verzije časopisa, a MetaPress daje određene servise, uz naplatu od 60 EUR po prihvaćenom i objavljenom radu. Dekan potpisuje sporazum za partnerstvo „PMF – Versita electronic publishing“ 30. lipnja 2010.

Krajem 2010. godine, plaćeni su troškovi za suizdavača za 2011. godinu (1200 EUR).

PMF je također potpisao dodatni ugovor za korištenje servisa „CrossCheck“ za provjeru plagiranja (1 Eur po radu, obračunava se iz zarade izdavača).

29. lipnja 2010: Pitao sam MZOŠ možemo li dobiti refundaciju troškova poslovanja sa stranim suizdavačem po ugovoru. Profesor Goran Šimić - predsjednik Povjerenstva za izdavaštvo MZOŠ odgovara: „Povjerenstvo načelno podržava partnerstvo u izdavanju znanstvenih časopisa, ali zbog pravne regulative Ministarstvo ne može (pretpostavljamo do ulaska u EU) priznati trošak stranog izdavača u financijskoj evaluaciji časopisa“. Stoga smo morali predvidjeti sudjelovanje autora u troškovima publiciranja, u iznosu od 40 EUR po radu, za što je dobivena suglasnost botaničara na Biološkom odsjeku PMFa.

Sporazum je tražio rješenja nekih logističkih pitanja na PMF-u, kao što su: raspoloživ devizni račun (riješeno 16. rujna 2010.), mogućnost kartičnog poslovanja (AmExp i Visa) (nije riješeno).

U NSK smo tražili i dobili eISSN broj (hrv: ISSN – elektroničko izdanje)

18. listopada 2010. Na naše traženje je menadžer Versita dostavio ponudu za „Online submission and tracking system“ (Springerov). Cijenu nismo mogli prihvatiti, zbog suviše velikog jednokratnog iznosa za uspostavu sustava od 500 EUR neto; te po 20 EUR za svaki upućeni rukopis u sustav. Ostajemo raditi u OJS koji smo dobili iz MZOŠ na korištenje.

U 2010. godini smo uveli urednike koji će obavljati postupak recenzije po zajedničkom protokolu:

Mirna Ćurković Perica - mikrobiologija.

Sanja Kovačić - vegetacija

Sven Jelaska - ekologija

Višnja Besendorfer i Zlatko Liber – citogenetika i molekularna biologija

Toni Nikolić – floristika

Zrinka Ljubešić - statistika.

Grozdana Sirotić - provjera naslova časopisa

Uveli smo tehničke urednike: Sustav „CrossCheck“ je uhodao Dubravko Pavoković,

doc. dr. Sandra Radić vodi evidenciju i preliminarnu provjeru rukopisa.

Urednici uhodavaju posao ili već uspješno funkcioniraju. Proces publiciranja prihvaćenih radova postaje brži jer se prihvaćeni radovi za tisak odmah  objavljuju kao „On-line first“ uz navedeni DOI (Digital Object Identifier) na web stranici Versita. Publikacije u elektroničkom obliku (Pdf) u bazi Hrčak nemaju pravo na DOI.

Plan za budućnost:

Stabilnost poslovanja postići ćemo skladnim timskim radom urednika – eksperata za pojedina područja botanike, pa će uloga glavnog urednika s vremenom postati manje važna nego što je danas. Skladan timski i profesionalan rad dat će garanciju da časopis nastavi djelovati sve bolje u budućnosti.

Cilj je da u Hrvatskoj botaničari budu vrijedni i produktivni, jer će jedino tako opstati u budućoj konkurenciji. Krizna vremena traže prilagodbu, ali i pružaju šansu za integriranjem u međunarodne projekte, što može biti korisno i za časopis.

Mlađi svakako počinju karijeru publiciranjem radova u ABC uz pomoć mentora. Značajnija otkrića treba objavljivati u vrhunskim časopisima, što je važno za prosperitet ABC, jer autori tamo imaju priliku citirati poneki svoj rad publiciran u ABC čime doprinose boljoj citiranosti ABC (jačanju faktora odjeka - IF).

ABC očekuje IF u 2011. godini. IF izračunava Thomson na osnovu statistike koju vodi za časopis, a ovisi broju citata radova publiciranih u ABC u vrhunskim časopisima u dvije (ili više) godina, broju objavljenih radova u ABC, broju citiranih radova, broju radova bez citata itd.  Pažnja: radovi jalovih autora koje nitko ne citira umanjuju  kvalitetu časopisa. 

Nadam se da će ubuduće IF sve većim dijelom određivati hrvatski botaničari.

Potaknuo bi zajednička istraživanja florista, ekologa, fiziologa i molekularnih biologa, prostorno preklapanje projekata, ili istraživanja na istim biljkama, čime se dolazi do većeg broja podataka boljoj interpretaciji i boljoj publikabilnosti radova.

Ovo je pogodno predbožićno vrijeme za godišnje okupljanje botaničara.

Budimo ozbiljno društvo, što se dokazuje pažljivo vođenim arhivom dokumenata i vođenjem statističkih pokazatelja društva. Preporuča se uključivanje studenata - članova društva.

Sve važne aktivnosti društva, kao što su planirani kongresi, mogu se oglašavati unaprijed u časopisu Acta Botanica Croatica.

 

Svi relevantni sadržaji ABC će biti vidljivi na portalu Versita iza Nove godine http://versita.com/abc/

Molimo autore da šalju radove putem sustava „On-Line System“  http://www.abc.botanic.hr/index.php/abc gdje se nalaze recentne upute autorima

Publicirani radovi su slobodno dostupni putem baze Hrčak http://hrcak.srce.hr/acta-botanica-croatica

 

6. Izbor novog Upravnog odbora HBoD-a (svi članovi)

Upravni odbor HBoD-a na kraju svojega drugog mandata predlaže članstvu novo vodstvo Društva

u mandatnom razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2012.:

UPRAVNI ODBOR:

1.  docent dr. sc. Antun Alegro (Botanički zavod s Botaničkim vrtom Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb) – za predsjednika Društva,

2. dr. sc. Sandro Bogdanović (Botanički zavod s Botaničkim vrtom Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb) – za dopredsjednika Društva,

3. Igor Boršić, dipl. inž. biol. (Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb) – za tajnika Društva, te

4. redovnog profesora dr. sc. Zlatka Šatovića (Zavod za sjemenarstvo Agronomskog fakulteta, Zagreb) i

5. mr. sc. Željku Modrić Surina (Prirodoslovni muzej, Rijeka) za članove Upravnog odbora Društva.

Za članove NADZORNOG ODBORA predloženi su izvanredni profesor dr. sc. Zlatko Liber (Botanički zavod PMF-a, Zagreb), docent dr. sc. Željko Škvorc (Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku Šumarskog fakulteta, Zagreb) i dr.sc. Marija Pandža (OŠ „Murterski škoji“, Murter).

Svi nazočni članovi HBoD-a aklamacijama su podržali prijedlog članova novog Upravnog i Nadzornog odbora HBoD-a te jednoglasno izabrali predloženike na gorenavedene dužnosti!

 

Nakon primopredaje dužnosti novoizabrani predsjednik i dopredsjednik HBoD-a iznijeli su:

 

7. Plan rada za 2011. godinu (novi Upravni odbor)

 

-          Povezivanje s drugim srodnim društvima i nevladinim udrugama (npr. Talijansko botaničko društvo, Botaničko društvo Slovenije…, Udruga BIOM…),

-          Odnosi s javnošću (Public relations-PR) – povećati vidljivost Društva u medijima i javnosti,

-          Ažuriranje web stranica društva,

-          Reguliranje uplata članarina – uplate preko web-a i osobno tajniku, NE preko općih uplatnica i sl.

-          Potaknuti rad Sekcija,

-          Potaknuti izdavaštvo Društva (web časopis u obliku glasnika ili biltena),

-          Izjašnjavanje i reagiranje Društva na trenutne situacije u državi (od politike pa do različitih zahvata u prirodi, reformi programa školskih i fakultetskih…),

-          Pojačati sudjelovanja u znanstvenim projektima te organizirati tematska predavanja rezultata tih projekata,

-          Nastavak stručno-znanstveno-popularnih predavanja,

-          Prijava za organizaciju značajnih i velikih kongresa poput OPTIMA-e i Balkanskog botaničkog kongresa (OPTIMA – Palermo, Sicilija, 2013., Balkanski botanički – 2012. Crna Gora, 2015. Makedonija?, 2018. Hrvatska)

 

8. Razno (svi članovi)

 

Profesor emeritus Ilijanić i prof. dr. sc. Plenković Moraj izrazili su pohvale dosadašnjem vodstvu HBoD-a, što je članstvo također aklamacijama pozdravilo.

Po završetku formalnog dijela Izborne skupštine, članovi Hrvatskog botaničkog društva zadržali su se u ugodnom druženju uz skromni Božićni domjenak.

 

Skupština je završila u 20.30 sati

Zapisničar

Vanja Stamenković, dipl.inž.biol., tajnik HBoD-a (Zapisnik upotpunio i uredio Igor Boršić, dipl. ing, biol)

Ovjerovitelji zapisnika:

izv. prof. dr. sc. Božena Mitić                                    

mr. sc. Biserka Juretić

 

 

U Zagrebu, 17. prosinca 2010.

 

 

Održava / T. Nikolić / Maintened
U suradnji s / in cooperation with
Posljednje promjene /16. 11. 2006./ Last changes