Home

HRVATSKO BOTANIČKO DRUŠTVO

CROATIAN BOTANICAL SOCIETY

Address: Marulićev trg 20/2, HR-10000 Zagreb, Croatia
 

tel./fax. (01) 4898 090; ++385 1 4898 066, e-mail: hbod@botanic.hr

1. skupština (osnivačka), 18. 11. 2002.

Upravni odbor (za mandatno razdoblje 2002-2004):

Nadzorni odbor (supervision board):

 

  2. skupština (redovita), 29. 09. 2003.
 
  3. skupština (redovita, izborna), 11. 12. 2004.

Upravni odbor (za mandatno razdoblje 2004-2006):

Nadzorni odbor (supervision board):


 

  4. skupština (redovita), 25. 11. 2005.
 
 
 

5. skupština (redovita, izborna), 15. 12. 2006.
(zapisnik / diary, pdf datoteka / file)

Upravni odbor / borad (za mandatno razdoblje / for mandate: 2006-2008):

 • predsjednik / president: dr. sc. Sanja Kovačić
 • dopredsjednik / vicepresident: dr. sc. Nenad Jasprica
 • tajnik / secretary: mr. sc. Petra Cigić
 • članovi / members: mr. sc.  Mirko Ruščić, doc. dr. sc. Sven Jelaska

Nadzorni odbor / supervision board:

 • dr. sc. Mirjana Vrbek
 • mr. sc. Milenko Milović
 • prof. dr. sc. Mihaela Britvec
 

Šesta redovita skupština Društva

petak, 19. listopada u 17.00 sati

 

Dnevni red:

 1. Izvješće o radu u 2007. s financijskim izvješćem (S. Kovačić, M. Kovač, T. Nikolić)
 2. Izvješće o rezultatima Drugog hrvatskog botaničkog kongresa (M. Britvec, Ž. Škvorc) s planovima za Treći (S. Kovačić, B. Juretić)
 3. Plan rada za 2008. (S. Kovačić, N. Jasprica, T. Nikolić)
 4. Razno
 5. Putopisi naših botaničara 1: "Bajkalsko jezero i sibirske tajge" (N. Jasprica)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Održava / T. Nikolić / Maintened
U suradnji s / in cooperation with
Posljednje promjene /16. 10. 2007./ Last changesI