Name: Matthias Jacob Surname: Schleiden Born: 1804-1881 Group S
his person is also author of following taxa: