Login
17.01.2022. 08:41:39
 

Family:

Genus:

Taxon name:

Common name:

Threatened:

Cause(s) of threat(s) Methods of protection:
1 GUBITAK STANIŠTA (PRIMARNO ZBOG UTJECAJA ČOVJEKA)
2 NEPOSREDNI GUBITCI/ISKORIŠTAVANJE
3 INDIREKTNE POSLJEDICE
4 PRIRODNE KATASTROFE
5 ATMOSFERSKA ZAGAĐENJA
6 ZAGAĐIVANJE TLA/VODE
7 UNUTRAŠNJI FAKTORI
8 OSTALO
9 NEPOZNATO
Type of measure:
1 Aktivnosti temeljene na politici
2 Komunikacija i obrazovanje
3 Istraživaeke aktivnosti
4 Aktivnosti vezane uz staništa i lokalitete
5 Aktivnosti vezane uz svojtu
6 Ostalo

Criteria for evaluation
A Redukcija populacija (smanjivanje broja jedinki)
B Smanjivanje areala (obim pojavljivanja i rasprosranjenost)
C Brojnost malih populacija (procjenjena)
D Izuzetno male i ograničene populacije
E Kvantitativne analize vjerojatnosti nestajanja
Department of Botany , Faculty of science , FER-ZPR , University of Zagreb © 2004 Flora Croatica Database (FCD) Last changes 2018/11/30