Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Seseli elatum L. ssp. gouanii P. W. Ball

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Seseli (devesilje (Hr), Nikolić, T., 201912707, devesilje (Hr), Domac, R., 19944, seselika (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Feddes Repert. 79: 64 (1968)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Seseli bosnense K. Malý, sinonim (s) , Seseli elatum f. gouani Rchb., sinonim (s) , Seseli gouanii Koch, sinonim (s) , Seseli hercegovinium K. Malý, sinonim (s)

Common names: okruglasto devesilje (Hr), Nikolić, T., 201912707, okruglasto devesilje (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.