Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Seseli montanum L. ssp. tommasinii (Rchb. f.) Arcang.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Seseli (devesilje (Hr), Nikolić, T., 201912707, devesilje (Hr), Domac, R., 19944, seselika (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Comp. Fl. Ital. 282 (1882)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Seseli tommasinii Rchb. f., sinonim (s), Rchb. f. in Reichenbach, Icon. Fl. Germ. Helv. 21. 1863.

Common names: Tomasinijevo devesilje (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.