Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Sison amomum L.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Sison (sisanka (Hr), Nikolić, T., 201912707, sisanka (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 252 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: razgranjena sisanka (Hr), Nikolić, T., 201912707, razgranjena sisanka (Hr), Domac, R., 19944, sisanka (Hr), Horvatić, S., 19541819, sisanka raznolistna (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.