Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Stellaria graminea L.

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Caryophyllaceae (karanfili (Hr), Horvatić, S., 19541819, klinčići (Hr), Šarić, I., 19021841)

Genus: Stellaria (mišjakinja (Hr), Nikolić, T., 201912707, crijevac (Hr), Domac, R., 19944, mišjakinja (Hr), Domac, R., 19944, zvjezdina (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 422 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Stellaria fragilis Klokov, sinonim (s) , Stellaria hippoctona (Czern.) Klokov, sinonim (s)

Common names: travolika mišjakinja (Hr), Nikolić, T., 201912707, mišjakinja prugolisna (Hr), Gelenčir, J.; Gelenčir, J., 19917678, travolika mišjakinja (Hr), Domac, R., 19944, travoliki crijevac (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.