Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Anthriscus nitidus (Wahlenb.) Hazsl.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Anthriscus (krasuljica (Hr), Nikolić, T., 201912707, krasuljica (Hr), Domac, R., 19944, krbuljica (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Éjsz. Magyarh. Vir.: 152. 1864

Taxon author(s) 1. Georg (Göran) Wahlenberg2. Friedrich August (Frigyes Ágost),Friedrich August (Frigyes Ágost),Friedrich August (Frigyes Ágost) Hazlinszky von Hazslin,Hazslin,Hazslinszky

Synonyms: Anthriscus alpestris Wimm. & Grab., sinonim (s), Wimm. & Grab., Fl. Siles. 1. 1827. , Anthriscus alpestris Wimm. et Grab., sinonim (s), Fl. Siles. 1: 289. 1827 , Anthriscus sylvestris ssp. alpestris (Wimmer et Grab.) Gremli, sinonim (s) , Cerefolium sylvestre (L.) Besser ssp. alpestre (Wimm. et Grab.) Thell., sinonim (s) , Chaerophyllum nitidum Wahlenb., sinonim (s), Wahlenb., Fl. Carpat. Princ. 1814.

Common names: sjajna krasuljica (Hr), Nikolić, T., 201912707, sjajna krasuljica (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.