Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Trifolium arvense L.

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Trifolium (djetelina (Hr), Nikolić, T., 201912707, detelja (Hr), Šulek, B., 18791256, ditelina (Hr), Šulek, B., 18791256, djetelina (Hr), Domac, R., 19944, trolist (Hr), Šulek, B., 18791256, troprstac (Hr), Šulek, B., 18791256, Klee (De), Anonymus, 19847744, clover (En), Anonymus, 19847744, tréfle (Fr), Anonymus, 19847744)

Place of publishing: Sp. Pl. 769 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Trifolium arvense L. f. alopecuroides (Rouy), sinonim (s) , Trifolium arvense L. var. alopecuroides Rouy, sinonim (s)

Common names: djetelina mačja (Hr), Šulek, B., 18791256, djetelina zečja (Hr), Šulek, B., 18791256, djeteljina ugarna (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, mačja noga (Hr), Šulek, B., 18791256, poljska djetelina (Hr), Domac, R., 19944, triputec (Hr), Šulek, B., 18791256, zeconožac (Hr), Šulek, B., 18791256, zečja noga (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.