Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Trifolium montanum L.

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Trifolium (djetelina (Hr), Nikolić, T., 201912707, detelja (Hr), Šulek, B., 18791256, ditelina (Hr), Šulek, B., 18791256, djetelina (Hr), Domac, R., 19944, trolist (Hr), Šulek, B., 18791256, troprstac (Hr), Šulek, B., 18791256, Klee (De), Anonymus, 19847744, clover (En), Anonymus, 19847744, tréfle (Fr), Anonymus, 19847744)

Place of publishing: Sp. Pl. 770 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Trifolium balbisianum Ser., sinonim (s), DC., Prodr. 2: 201 (1825) , Trifolium montanum ssp. montanum L., sinonim (s)

Common names: brdska djetelina (Hr), Nikolić, T., 201912707, djeteljina tvrdoglava (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, djetlina brdska (Hr), Šulek, B., 18791256, gorska djetelina (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.