Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Calycanthus floridus L.

Order: Laurales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Calycanthaceae (ananasi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Calycanthus (ananas (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Syst. Nat. ed. 10: 1053 (1759)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.