Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Aristolochia rotunda L.

Order: Piperales Bercht. et J. Presl

Family: Aristolochiaceae (jabučnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, vučje stope (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Aristolochia (jabučnjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, koren šuplji (Hr), Šulek, B., 18791256, vučja stopa (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 962 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: okruglolisni jabučnjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, jabuka vučja obla (Hr), Šulek, B., 18791256, kopitlica (Hr), Šulek, B., 18791256, lukovac (Hr), Visiani, R., 18425573, okruglolisna vučja stopa (Hr), Domac, R., 19944, stopa vučja mala (Hr), Šulek, B., 18791256, tikvica (Hr), Šulek, B., 18791256, vučja jabuka (Hr), Šulek, B., 18791256, vučja stopa (Hr), Nikolić, T., 19943276, vučja stopica (Hr), Šulek, B., 18791256, vučja stupa mala (Hr), Šulek, B., 18791256, vulčja jabolka obla (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.