Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Parietaria lusitanica L.

Order: Rosales Bercht. et J. Presl

Family: Urticaceae (koprive (Hr), Horvatić, S., 19541819, koprivnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Parietaria (crkvina (Hr), Nikolić, T., 201912707, caklenjača (Hr), Šulek, B., 18791256, crkvina (Hr), Domac, R., 19944, končina (Hr), Šulek, B., 18791256, svićina (Hr), Šulek, B., 18791256, šćirica (Hr), Šulek, B., 18791256, štirenica (Hr), Horvatić, S., 19541819, zidarica (Hr), Šulek, B., 18791256, zidna trava (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 1052 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: luzitanska crkvina (Hr), Nikolić, T., 201912707, luzitanska crkvina (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.