Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Mirabilis jalapa L.

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Nyctaginaceae (noćurci (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Mirabilis (noćurak (Hr), Nikolić, T., 201912707, noćurak (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Sp. Pl. 177 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: jalapski noćurak (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.