Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. ssp. leptoclados

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Caryophyllaceae (karanfili (Hr), Horvatić, S., 19541819, klinčići (Hr), Šarić, I., 19021841)

Genus: Arenaria (pjeskarica (Hr), Nikolić, T., 201912707, pjeskarica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Flora Sicul. Syn. 2: 824 (1845)

Taxon author(s) 1. (Heinrich Gottlieb) Ludwig Reichenbach2. Giovanni Gussone

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.