Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Seseli tomentosum Vis.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Seseli (devesilje (Hr), Nikolić, T., 201912707, devesilje (Hr), Domac, R., 19944, seselika (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Stirp. Dalm. 6 (1826)

Taxon author(s) 1. Roberto de,Roberto Visiani,de Visiani

Common names: pustenasto devesilje (Hr), Nikolić, T., 201912707, pustenasto devesilje (Hr), Šilić, Č., 19841013, seselika pustena (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.