Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Kitaibela vitifolia Willd.

Order: Malvales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Malvaceae (sljezovi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Kitaibela (kadivka (Hr), Nikolić, T., 201912707, kadifka (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, kladivka (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Ges. Naturf. Freunde Berlin Neue Schr. 2: 107 (1799)

Taxon author(s) 1. Carl Ludwig von Willdenow

Common names: dlanastolisna kadivka (Hr), Nikolić, T., 201912707, dlanastolisna kadivka (Hr), Domac, R., 19944, kadifka trsolistna (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, kadivka (Hr), Šilić, Č., 19841013, Kitaibelie (De), Šilić, Č., 19841013, Kitajbelovka (Sn), Šilić, Č., 19841013

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.