Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Umbilicus chloranthus Boiss.

Order: Saxifragales Bercht. et J. Presl

Family: Crassulaceae (tustike (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Umbilicus (pupčić (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Fl. Or. 2: 768 (1872)

Taxon author(s) 1. Pierre Edmond Boissier

Synonyms: Cotyledon chlorantha (Boiss.) Halácsy, sinonim (s), Halácsy, Consp. Fl. Graec. 1. 1901. , Cotyledon chlorantha (Heldr. et Sart. ex Boiss.) Halácsy, sinonim (s), Consp. Fl. Graec. 1: 578. 1901

Common names: zelenocvjetni pupčić (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.