Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Umbilicus parviflorus (Desf.) DC.

Order: Saxifragales Bercht. et J. Presl

Family: Crassulaceae (tustike (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Umbilicus (pupčić (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Prodr. 3: 400 (1828)

Taxon author(s) 1. René Louiche Desfontaines2. Augustin Pyramus de,Augustin Pyramus Candolle,de Candolle

Synonyms: Cotyledon parviflora Desf., sinonim (s), Desf. in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 11. 1808. , Cotyledon parviflora Sibth., sinonim (s)

Common names: sitnocvjetni pupčić (Hr), Nikolić, T., 201912707, pupčac sitnocvjetni (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.