Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Trifolium mutabile Port.

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Trifolium (djetelina (Hr), Nikolić, T., 201912707, detelja (Hr), Šulek, B., 18791256, ditelina (Hr), Šulek, B., 18791256, djetelina (Hr), Domac, R., 19944, trolist (Hr), Šulek, B., 18791256, troprstac (Hr), Šulek, B., 18791256, Klee (De), Anonymus, 19847744, clover (En), Anonymus, 19847744, tréfle (Fr), Anonymus, 19847744)

Place of publishing: Enum. Pl. Dalmat. 16 (1824)

Taxon author(s) 1. Franz von Portenschlag-Ledermayer

Synonyms: Trifolium leiocalycinum Boiss. & Spruner, sinonim (s), Boiss. & Spruner in Boiss., Diagn. Pl. Orient. 2. 1843. , Trifolium leiocalycinum Boiss. et Spruner in Boiss., sinonim (s) , Trifolium vesiculosum ssp. mutabile (Port.) Ponert, sinonim (s)

Common names: promjenjiva djetelina (Hr), Nikolić, T., 201912707, djeteljina promjenjiva (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.