Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Foeniculum (komorač (Hr), Nikolić, T., 201912707, komorač (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Gard.Dict. ed. 8, 1 (1768)

Taxon author(s) 1. Philip Miller

Common names: finokio (Hr), Dubravec, K.; Dubravec, I., 19985811, komorač (Hr), Dubravec, K.; Dubravec, I., 19985811, koromač (Hr), Pahlow, M., 19897748, primorski kopar (Hr), Pahlow, M., 19897748, slatki kopar (Hr), Pahlow, M., 19897748

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.