Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Seseli peucedanoides (M. Bieb.) Koso-Pol.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Seseli (devesilje (Hr), Nikolić, T., 201912707, devesilje (Hr), Domac, R., 19944, seselika (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Bull. Soc. Nat. Moscou nov. ser. 29: 184 (1916)

Taxon author(s) 1. Friedrich August,Friedrich August Marschall von Marschall von Bieberstein,Bieberstein2. Boris Mikhailovic,Boris Mikhailovic,Boris Mikhailovic Koso-Poljansky,Koso-Poliansky,Kozo-Poliansky

Synonyms: Bunium peucedanoides M. Bieb., sinonim (s), M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1. 1808. , Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Bertol., sinonim (s), Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 1298. 1926 , Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell., sinonim (s), Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5. 1926. , Seseli elegans Schischkin, inclusive (incl.) , Silaus virescens (Spreng.) Boiss., sinonim (s)

Common names: zlatnožuto devesilje (Hr), Nikolić, T., 201912707, zlatnožuto devesilje (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.