Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl

Order: Lamiales Bromhead

Family: Oleaceae (masline (Hr), Horvatić, S., 19541819, maslinjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Forsythia (partenica (Hr), Nikolić, T., 201912707, forsitija (Hr), Domac, R., 19944, forzitija (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Enum. 1: 39 (1804)

Taxon author(s) 1. Carl Peter Thunberg2. Martin (Henrichsen),Martin Vahl Vahl,Henrichsen

Synonyms: Lilac perpensa Lam., sinonim (s) , Syringa suspensa Thunb., sinonim (s)

Common names: viseća partenica (Hr), Nikolić, T., 201912707, viseća forsitija (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.