Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Bryonia alba L.

Order: Cucurbitales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Cucurbitaceae (bundeve (Hr), Horvatić, S., 19541819, lubenjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Bryonia (bljuštac (Hr), Nikolić, T., 201912707, bljuštac (Hr), Domac, R., 19944, vijavka (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 102 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: bijeli bljuštac (Hr), Nikolić, T., 201912707, bijeli bljuštac (Hr), Domac, R., 19944, bljuštac (Hr), Kušan, F., 19562137, buča divja (Hr), Šulek, B., 18791256, buča zemeljska (Hr), Šulek, B., 18791256, kosopadavica (Hr), Šulek, B., 18791256, ležika (Hr), Šulek, B., 18791256, repa svenska (Hr), Šulek, B., 18791256, skrobut (Hr), Šulek, B., 18791256, stopa vučja (Hr), Šulek, B., 18791256, tikva divja (Hr), Visiani, R., 18521686, tikva zemaljska (Hr), Šulek, B., 18791256, tikva zemljenska (Hr), Šulek, B., 18791256, tikvina (Hr), Šulek, B., 18791256, tikvina debela (Hr), Šulek, B., 18791256, tikvinjak (Hr), Šulek, B., 18791256, tušija (Hr), Šulek, B., 18791256, tušika (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.