Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Callitriche hamulata W. D. J. Koch

Order: Lamiales Bromhead

Family: Callitrichaceae (žabovlasice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, žabovlatke (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Callitriche (žabovlatka (Hr), Nikolić, T., 201912707, konačac vodeni (Hr), Šulek, B., 18791256, vodeni konac (Hr), Šulek, B., 18791256, vodnica (Hr), Horvatić, S., 19541819, žabovlatka (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2: 246 (1835)

Taxon author(s) 1. Wilhelm Daniel Joseph Koch

Synonyms: Callitriche autumnalis Kütz., sinonim (s) , Callitriche intermedia Hoffm., sinonim (s) , Callitriche intermedia Hoffm. ssp. hamulata (Kütz. ex W. D. J. Koch) A. R. Clapham, sinonim (s) , Callitriche intermedia Hoffm. ssp. intermedia, sinonim (s) , Callitriche palustris L. ssp. hamulata (Kütz. ex W. D. J. Koch) Schinz, sinonim (s)

Common names: jesenska žabovlatka (Hr), Nikolić, T., 201912707, jesenska žabovlatka (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.