Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Aremonia agrimonoides (L.) DC. ssp. agrimonioides

Order: Rosales Bercht. et J. Presl

Family: Rosaceae (ružače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, ružatice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, ruže (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Aremonia (pavlovac (Hr), Nikolić, T., 201912707, dubačac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, pavlovac (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Prodr. 2: 588 (1825)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Augustin Pyramus de,Augustin Pyramus Candolle,de Candolle

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.