Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Asperula taurina L. ssp. leucanthera (G. Beck) Hayek

Order: Gentianales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Rubiaceae (bročine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, broćevi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Asperula (lazarkinja (Hr), Nikolić, T., 201912707, lazarkinja (Hr), Domac, R., 19944, modričica (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Hayek in Hegi, Ill. Fl. Mitteleuropa 6 (1): 201 (1914)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Asperula taurina f. leucanthera G. Beck, bazionim (baz.), G. Beck, Ann. Naturh. Mus. Wien 2. 1887.

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.