Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Asperula woloszczakii Korica

Order: Gentianales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Rubiaceae (bročine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, broćevi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Asperula (lazarkinja (Hr), Nikolić, T., 201912707, lazarkinja (Hr), Domac, R., 19944, modričica (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Phyton (Austria) 17: 143 (1975)

Taxon author(s) 1. Bogdan Korica

Synonyms: Asperula fragilis Woloszczak, sinonim (s) , Asperula woloszczakii Korica var. brevifolia Korica, sinonim (s) , Asperula woloszczakii Korica var. elongata Korica, inclusive (incl.)

Common names: Woloszczakova lazarkinja (Hr), Nikolić, T., 201912707, vološčakova modričica (Hr), Šugar, I., 19941985

Status: Endemic YES , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.