Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Parvotrisetum myrianthum (Bertol.) Chrtek

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Parvotrisetum (zobičica (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Preslia 37: 201 (1965)

Taxon author(s) 1. Antonio Bertoloni2. Jindřich Chrtek

Synonyms: Avena myriantha Bertol., sinonim (s), Bertol., Fl. Ital. 1. 1833. , Trisetum agrostoides (Griseb.) Steud., sinonim (s), Steud., Syn. Pl. Glumac. 1. 1854. , Trisetum myrianthum (Bertol.) Parl., sinonim (s)

Common names: mnogocvjetna zobičica (Hr), Nikolić, T., 201912707, mnogocvjetna zobika (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.