Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Alkanna tinctoria Tausch ssp. tinctoria

Order: Boraginales Berchtold et J. Presl

Family: Boraginaceae (oštrolisti (Hr), Horvatić, S., 19541819, porečnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1869142)

Genus: Alkanna (strukovac (Hr), Nikolić, T., 201912707, krvavica (Hr), Horvatić, S., 19541819, stružkavica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Flora (Regensburg) 7: 234 (1824)

Taxon author(s) 1. Ignaz Friedrich Tausch

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.