Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Polypodium x mantoniae (Rothm.) Shivas

Order: Polypodiales Link

Family: Polypodiaceae (osladi (Hr), Horvatić, S., 19541819, papratnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Polypodium (oslad (Hr), Nikolić, T., 201912707, oslad (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Brit. Fern Gaz. 10(3): 152 (1970)

Taxon author(s) 1. Werner Hugo Paul Rothmaler2. Mary Grant Shivas

Synonyms: Polypodium interjectum Shivas x Polypodium vulgare L., sinonim (s) , Polypodium vulgare L. ssp. hybr. x mantoniae (Rothm.) Schidlay, sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.