Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Aconitum lycoctonum L. ssp. lycoctonum

Order: Ranunculales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Ranunculaceae (zubnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, žabnjaci (Hr), Horvatić, S., 19541819, žabnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Aconitum (jedić (Hr), Nikolić, T., 201912707, jedić (Hr), Domac, R., 19944, klobučac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing:

Taxon author(s) . Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Status: Endemic NO , Spourious YES

Search data for this taxon in other sources.