Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Poa infirma Kunth

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Poa (vlasnjača (Hr), Nikolić, T., 201912707, vlas djevičji (Hr), Šulek, B., 18791256, vlasnjača (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Nov. Gen. Sp. 1: 158 (1817)

Taxon author(s) . Karl(Carl) Sigismund Kunth

Synonyms: Poa annua L. ssp. exilis (Tomm.) Murb., sinonim (s) , Poa remotiflora (Hack.) Murb., non Rupr., sinonim (s)

Common names: slaba vlasnjača (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.