Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Lilium henryi Baker

Order: Liliales Perleb

Family: Liliaceae (lierovnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, lukovi (Hr), Horvatić, S., 19541819, ljiljani (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Lilium (ljiljan (Hr), Nikolić, T., 201912707, lijer (Hr), Horvatić, S., 19541819, ljiljan (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Gard. Chron., ser. 3, 4: 660 (1888)

Taxon author(s) . John Gilbert Baker

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.