Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Chamaecytisus triflorus (Lam.) Skalická

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Chamaecytisus (zanovjet (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Preslia 58: 23 (1986)

Taxon author(s) 1. Jean Baptiste Antoine Pierre de Monnet de,Jean Baptiste Antoine Pierre de Monnet Lamarck,de Lamarck2. Anna Skalická

Synonyms: Cytisus ciliatus ssp. albanicus Degen et Dörfl., sinonim (s) , Cytisus hirsutissimus K. Koch, sinonim (s), Linnaea (Berlin) 19: 62. 1847 , Cytisus hirsutus sensu, sinonim (s) , Cytisus hirsutus ssp. hirsutissimus (C. Koch) Ponert, sinonim (s) , Cytisus hirsutus ssp. leucotrichus (Schur) Asch. et Graebn. nom invall., sinonim (s) , Cytisus hirsutus ssp. leucotrichus (Schur) Ponert, sinonim (s) , Cytisus leucotrichus Schur, sinonim (s), Oesterreichische Botanische Zeitschrift 10: 179. 1860. , Cytisus triflorus Lam., sinonim (s)

Common names: trocvjetni zanovjet (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.