Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven

Order: Myrtales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Onagraceae (pupaljice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Ludwigia (mekčina (Hr), Nikolić, T., 201912707, mekčina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: in Reinwardtia 6: 393. 1963.

Taxon author(s) 1. Karl(Carl) Sigismund Kunth2. Peter Hamilton Raven

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.