Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Fumaria judaica Boiss. ssp. judaica

Order: Ranunculales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Fumariaceae (dimarice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, dimnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Fumaria (dimnjača (Hr), Nikolić, T., 201912707, dimarka (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, dimnjača (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Diagn. Pl. Orient. 8: 15 (1849)

Taxon author(s) 1. Pierre Edmond Boissier

Status: Endemic NO , Spourious YES

Search data for this taxon in other sources.