Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Lemna minuta Kunth

Order: Alismatales R. Br. ex Bercht. et J.Presl

Family: Lemnaceae (okrieci (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, vodene leće (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Lemna (vodenleća (Hr), Nikolić, T., 201912707, vodena leća (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: in Humboldt et al., Nov. Gen. Sp. 1: 372 (1816)

Taxon author(s) 1. Karl(Carl) Sigismund Kunth

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.