Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Alnus x pubescens Tausch

Order: Fagales Engl.

Family: Betulaceae (breze (Hr), Horvatić, S., 19541819, brezovnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Alnus (joha (Hr), Nikolić, T., 201912707, jalša (Hr), Šulek, B., 18791256, jauša (Hr), Šulek, B., 18791256, jeovina (Hr), Šulek, B., 18791256, joha (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Flora 17: 520 (1834)

Taxon author(s) 1. Ignaz Friedrich Tausch

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.