Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Galium anisophyllon Vill.

Order: Gentianales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Rubiaceae (bročine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, broćevi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Galium (broćika (Hr), Nikolić, T., 201912707, bročika (Hr), Horvatić, S., 19541819, broć (Hr), Hirc, D., 1909669, broćika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Prosp. Hist. Pl. Dauph. 20 (1779)

Taxon author(s) 1. Domínique,Domínique Villars,Villar

Synonyms: Galium anisophyllon ssp. anisophyllon, sinonim (s) , Galium anisophyllon ssp. bavaricum Ehrend., sinonim (s)

Common names: raznolisna broćika (Hr), Nikolić, T., 201912707, raznolisna broćika (Hr), Domac, R., 19944, raznolisni broć (Hr), Lakušić, R., 19826043

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.