Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Iris pallida Lam.

Order: Asparagales Link

Family: Iridaceae (perunike (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Iris (perunika (Hr), Nikolić, T., 201912707, lelija (Hr), Šulek, B., 18791256, perunika (Hr), Domac, R., 19944, sablja (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Encycl. Meth. Bot. 3: 294 (1789)

Taxon author(s) 1. Jean Baptiste Antoine Pierre de Monnet de,Jean Baptiste Antoine Pierre de Monnet Lamarck,de Lamarck

Common names: blijeda perunika (Hr), Nikolić, T., 201912707, blijeda perunika (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.