Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ligusticum lucidum Mill.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Ligusticum (koprenjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, koprenjak (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Gard. Dict. ed. 8, 4 (1768)

Taxon author(s) 1. Philip Miller

Synonyms: Coristospermum lucidum (Miller) Reduron et al. ssp. seguieri (N.J. Jacquin) Reduron, sinonim (s) , Ligusticum dinaricum ( Beck ) Degen , inclusive (incl.), Fl. Velebit. ii. 499. (1937). , Ligusticum lucidum P. Miller ssp. seguieri (N.J. Jacquin) Leute, inclusive (incl.) , Ligusticum pyrenaeum Gouan, sinonim (s) , Ligusticum seguieri Vill., sinonim (s) , Ligusticum seguieri Vill. var. dinaricum Beck, inclusive (incl.)

Common names: sjajni koprenjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, koprenjak bodljikasti (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, sjajni koprenjak (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.